Tã Merries thoáng - mềm
Khơi nụ cười dịu êm
Mẹ tạo ngay tặng bé
Dễ lắm, vào đây nhé!